Showing 1-3 of 3 results

واحد لِدو

2 bedrooms
1 bath
60 m2

هدف ما تعامل و فراهم ساختن محیطی امن و آرام برای مردم...

از: 700 تومان شب

واحد کوکو تی تی

3 bedrooms
2 baths
140 m2

هدف ما تعامل و فراهم ساختن محیطی امن و آرام برای مردم...

از: 1,400,000 تومان شب

واحد ییلاقی

این سوئیت بزرگ در خشت حیاط دارای یک تخت سکو ساخته شده...

از: 100 تومان شب